antalya’da-sebze-ve-meyve-uretimi-son-bir-yilda-yuzde-50-dustu

Antalya’da sebze ve meyve üretimi son bir yılda yüzde 50 düştü

Tofidass

Antalya hallerinde işlem gören domates, sebze ve meyvelerin işlem miktar ve fiyatlarıyla ilgili endeks değerleri, 2023 Haziran ayında bir önceki aya göre ve geçen yılın aynı ayına göre aşağıda verilen tablodaki gibi değişti:

ANTALYA HALLERİ ENDEKS ve DEĞİŞİMLERİ TABLOSU (2015=100)

2023, Haziran

Miktar (%)

Fiyat (%)

Endeksler

Önceki

Ay (Aylık)

Geçen Yılın

Aynı Ayı (Yıllık)

Endeksler

Önceki

Ay (Aylık)

Geçen Yılın

Aynı Ayı (Yıllık)

Domates

42

-51.10

-56.88

756

-1.09

124.91

Sebze

51

-54.85

-43.56

717

10.73

101.49

Meyve

70

-49.69

-58.92

969

-2.98

118.28

Haziran ayında miktar endeksleri, domateste 42, sebzede 51 ve meyvede 70 gerçekleşirken, fiyat endeksleri domateste 756, sebzede 717 ve meyvede ise 969 olarak gerçekleşti.

Haziran ayı endeksleri miktarda bir önceki aya göre (aylık) domateste yüzde -51.10, sebzede yüzde -54.85 ve meyvede ise yüzde -49.69 azaldı. Miktar endeksleri geçen yılın aynı ayına göre (yıllık) domateste yüzde -56.88 ve sebzede yüzde -43.56, meyvede ise yüzde -58.92 azaldı.

Haziran ayında endekslerdeki yıllık değişimler, miktarda domates, sebze ve meyve için son 8 yılın rekor azalışları oldu. Yıllık fiyat endekslerindeki değişimler ise domates ve sebze için 8 yılın ortalama üzerinde, meyve için ise 8 yılın rekoru oldu.

Haziran ayında domates fiyat endeksindeki yıllık değişim, yüzde 124.91 olarak tabloya yansıdı. Miktardaki yüzde -56.88’lik azalış, fiyattaki bu yüksek artışın temel nedenlerinden biri oldu.

Sebze fiyat endeksindeki yıllık değişim yüzde 101.49 olurken, sebzenin yıllık miktar endeksinin yüzde -43.56 azalması, bu ortalama üstü fiyat artışında önemli rol oynadı.

Meyve fiyat endeksindeki yıllık değişim yüzde 118.28 ile rekor düzeyde artışla gerçekleşirken meyvenin yıllık işlem miktarında yüzde 58.92’lik azalış bu duruma neden oldu.

Haziran ayında miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimler, domates için son 5 yılın miktarda rekor azalış düzeyinde ve fiyatta ise ortalama üzerinde gerçekleşti.

Bir önceki aya göre (aylık) domates işlem miktar endeksi, Haziran ayında yüzde -51.10’luk azalış göstererek işlem fiyat endeksinin aylık yüzde -1.09 düşmesinde etkili oldu.

Bir önceki aya göre (aylık) sebze işlem miktar endeksi, Haziran ayında yüzde -54.85 azalırken, işlem fiyat endeksi aylık yüzde 10.73 arttı. Son 5 yılın Haziran ayları dikkate alındığında sebze miktar endeksi aylık rekor azalış gösterirken, fiyat endeksi artışı rekor düzeyde oldu.

Bir önceki aya göre (aylık) meyve işlem miktar endeksi, Haziran ayında yüzde -49.69, işlem fiyat endeksi ise yüzde -2.98 azaldı. Son 5 yılın Haziran ayları dikkate alındığında aylık değişimler, meyve miktar ve fiyat endekslerinde rekor düşük azalışlar gösterdi.

Kategoriler