tusedad-haziran-ayi-cig-sut-maliyeti-basin-aciklamasi

TÜSEDAD Haziran Ayı Çiğ Süt Maliyeti Basın Açıklaması

Tofidass

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) olarak, her ay olduğu gibi bu ay da piyasada oluşan gerçek üretim girdi fiyatlarını dikkate alarak Haziran ayı için 1 litre soğutulmuş çiğ süt üretim maliyetini hesaplayıp kamuoyuyla paylaşmaktayız.

Derneğimizin maliyet komisyonu, 100 baş sağmal kapasitesine sahip bir işletmeyi baz alarak hesaplamalar yapmaktadır. Bu işletme, günde ortalama 28 litre süt veren sağmallardan oluşmakta ve doğan erkek buzağıları 4 günlükken satmaktadır. Yılda %20 reforme ineği sürüden çıkararak yerine doğan tüm dişileri besleyip yetiştirdiği gebe düvelerin %20’sini sürüye ekleyen ve ihtiyaç fazlası %10 gebe düveleri piyasada satan bu işletme, sağmal kapasitesini böylelikle 100 başta sabit tutmaktadır.

Güncel yem ve diğer tüm giderlerin yanı sıra gelirlerin de dikkate alındığı hesaplama metodumuza göre, Haziran ayı 1 litre soğutulmuş çiğ süt üretim maliyeti 17,22 TL olarak belirlenmiştir.

Kırsalda üretim yapan çiftçilerimizin kârlı bir üretim döngüsü içinde olması, ülkenin geleceği için vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Sürdürülebilir gıda tedariki, kırsaldan kente göçün durması ve kırsalda işgücü bulunabilirliği, diğer sanayiler için dünyada rekabetçi olunması bakımından stratejik bir konudur.

Sektörü dengede tutacak ve hem et hem de çiğ süt üretim arzının devamlılığını sağlayacak olan 1 litre soğutulmuş çiğ süt tavsiye fiyatının, derneğimiz tarafından her ay hesaplanan maliyet üzerine konacak ortalama %20 kar ile 20,66 TL/litre olarak açıklanması önerilmektedir. Web sitemizde konuya ilişkin maliyet hesaplaması ayrıntıları paylaşılmakta ve ayrıca aşağıda da bilgilerinize sunulmaktadır.

Kaynak:Tarım Pusulası

Kategoriler